ČASTO KLADENÉ DOTAZY, PODPORA, SERVIS

Jak funguje fotovoltaika?

Fotovoltaické panely využívají fotovoltaického jevu, kdy foton s dostatečnou energii dopadá na vhodný polovodičový materiál a při dopadu uvolňuje valenční elektron. Vzniká tak díra a volný elektron. Pokud je k polovodiči připojen obvod se zátěží, pak volné elektrony procházejí obvodem a vzniká tak elektrický proud. 

Pokud se z fotovoltaického panelu (PV panel) elektřina neodebírá, pak elektrony pouze mění místa a vyplňují vzniklé díry, není se tak potřeba bát, že by se mohl panel poškodit. PV panely produkují stejnosměrný proud a je možné je spojovat. V současné době považujeme za standard půlené panely, které při zastínění jedné poloviny nejsou postiženy celé, ale pouze jejich daná polovina. Ve většině našich systémů jsou spojovány serio-paralelně, díky tomu dosahujeme velmi dobrých výsledků i při částečném zastínění. Díky našemu zapojení je na střeše nízké napětí do maximální výše 250V, které je mnohonásobně bezpečnější než běžné zapojení v sérii, které dosahuje až 900V.

Jaké řešení pro mě bude nejvhodnější?


Nejvhodnější řešení je potřeba chytře navrhnout. Vzhledem k velkým rozdílům mezi spotřebou a fungováním různých objektů je třeba znát přesná specifika.

Dá se dopředu odhadnout návratnost?


Návratnost se dá rámcově odhadnout i spočítat. Finální návratnost je však závislá na chování koncového uživatele. Při přetěžování systému se snižuje jeho efektivita. Důležité je tedy při vytváření návrhů nahlásit přesné informace a řídit se radami a pokyny dodavatele.

Naše řešení

Máte jiný dotaz, chcete objednat revizní a nebo servisní prohlídku?

NAPIŠTE NÁM
Force solar@2x
Obsluha a běžná údržba
Návody ke stažení